އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

މިކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ. މި އިއުލާނާގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި  މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ފެބްރުވަރީ 25ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  މި ކޮމިޝަން (ހުރަވީ ބިލްޑިންގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހުޅަނގުބައި) އަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، އަމީރުއަހްމަދުމަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

10 ފެބްރުވަރީ 2021